Met wat mag ik u helpen?

Multidisciplinaire aanpak

Vaak liggen de oorzaken van langdurige klachten op veel verschillende terreinen, of is het ook een samenloop van verschillende factoren. Expertise van verschillende disciplines is daarbij nodig. Dat voorkomt herhalingen en een onnodige belasting van jou, omdat je door je klachten toch al kwetsbaar bent.

E

Holistische zorg = alomvattende zorg

Daarom is bij de aanpak van steeds terugkerende klachten of niet op eerdere therapie reagerende klachten een alomvattende aanpak nodig.

Holistische visie

In de gezondheidszorg wordt een holistische benadering toegepast door – naast een doktersbezoek – ook een doorverwijzing te geven voor een Complementaire Alternatieve Geneeswijze (CAG)., waarbij ook leefstijl, gedachten en emoties betrokken worden.

Het gangbare mensmodel in de medische wetenschap is het biomedische model, waarin ziekte wordt teruggebracht tot een probleem in biologische processen. In het biomedische model is de arts de deskundige om de verstoorde biologische processen terug te brengen tot hun oorspronkelijke evenwicht .

In een holistisch mensmodel wordt de mens als één geheel gezien, waarbij lichamelijke, psychologische, sociale, en spirituele facetten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden. Deze functies van de mens zijn wel te onderscheiden maar niet onderling te scheiden. Bij de diagnose en behandeling wordt de hele mens betrokken. Daar leer je met de nieuw verworven inzichten zelf betrokken te zijn bij de oplossing) bv anders te gaan eten, nieuw levensritme.

w

Tips voor het gesprek met de arts over Complementaire (aanvullende) zorg

ls je besluit om complementaire zorg te proberen, is het verstandig om dat met je arts te bespreken. Noteer vooraf de vorm(en) van complementaire zorg die je overweegt en waarom. Als je zelf al informatie over effectiviteit en veiligheid hebt gevonden, bijvoorbeeld via mij, neem die dan mee naar het gesprek. Zorg voor een helder en beknopt overzicht. De volgende tips kunnen helpen om het gesprek met de arts goed te laten verlopen:

1. Wees in het gesprek open over je wensen, behoeften en eventuele twijfels.
2. Realiseer je dat de meeste artsen geen of weinig directe kennis over complementaire zorg hebben. Je kunt de arts wel vragen om – eventueel samen met jou – uit te zoeken wat er bekend is over de effectiviteit en veiligheid van je gewenste complementaire methode bij de klacht waarvoor je het zou willen zetten.
3. Als je al een complementaire behandelaar hebt ingeschakeld, geef diens contactgegevens dan door aan de behandelend arts. Stel je er prijs op dat de arts en complementair behandelaar regelmatig overleggen over de behandeling? Geef dit dan bij allebei duidelijk aan.
4. Als je geen gehoor krijgt bij de behandelend arts over de inzet van complementaire zorg, blijf dan open over je wensen. Bespreek in elk geval nogmaals de reden waarom je complementaire zorg wilt gebruiken. Kent de arts misschien een goede andere reguliere of een andere complementaire interventie voor deze klacht of bijwerking?

Als je medische gegevens invult, vermeld dan altijd de vorm van complementaire zorg die je gebruikt of gebruikt hebt. Geef ook aan als je overweegt complementaire zorg in te zetten, en waarom.
Mocht je er onverhoopt niet uitkomen met de arts, vraag dan eventueel advies bij mij of een patiëntenvereniging.

Neem contact met me op
of bel op het telefonisch spreekuur: Maandag en dinsdag van 8.30-9.00 06-43979341

9 + 8 =

M: 06 43979341

info@praktijkrodenrijs.nl
Telefonisch spreekuur: maandag en dinsdag 8.30-9.00 

Adres Praktijk Rodenrijs

Maak kennis met de koppentest

♥ Hier bieden we je een introductie met digitaal verslag van de Koppentest aan. Ga naar de Koppentest 

Links voor informatie en bestellen helemaal onderaan deze pagina

De praktijk is verhuisd naar DEN HAAG!

Praktijk Rodenrijs
Johan Watelerpad 45
2553 TT Den Haag
T. 06-43979341

Telefonisch spreekuur:
info@praktijkrodenrijs.nl

BTW-id: NL001192536B08
BIG nr.: 79034288404
KvK 27359082
AGB 90021453

ma en di van 8.30–9.00 uur.

Lid NVA en VIV
aangesloten bij de
Stichting Zorggeschil