Acupunctuur

Het doel van acupunctuur (en moxa) is ziektes genezen en voorkomen. Het is een energetische geneeskunde waarbij gestreefd wordt naar evenwicht en dus gezondheid en klachtenvermindering.

Tijdens de acupunctuurbehandeling duwt de acupuncturist met superdunne naaldjes op specifieke punten op het lichaam. De naald glijdt er dan als het ware in. Door het aanprikken van dat voor jouw klacht specifieke punt geeft jouw eigen energie een impuls en zet het in beweging. Door dat duwtje wat je met de naald meegeeft kan de stroming en energiebalans in je lichaam zich weer gaan herstellen. Het is holistische geneeswijze die ongeveer 3500 jaar geleden haar oorsprong kende in China, en waar heel veel wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan. De oorspronkelijke naam was Zhenjiu wat acupunctuur en moxa betekent. De term acupunctuur is afgeleid van de Latijnse woorden acus(naald) en punctura (prik). Moxa wijst op het opwarmen van specifieke acupunctuurpunten of zones op de huid met een soort sigaar van opgerolde kruiden (Artemesia).

Zelfregulerend vermogen

Er wordt een beroep gedaan op het zelfregulerend vermogen van de mens om de verstoringen van het energetisch evenwicht, en dus hun ziekte, te herstellen. TCG-diagnostiek is holistisch, specifiek en persoonlijk; elke klacht is gebaseerd op een verstoring van de eigen energiehuishouding. Er wordt naar de oorzaak van het probleem gezocht en op deze manier komt men niet slechts tot een tijdelijke maar vaak een blijvende oplossing. Westers wetenschappelijk onderzoek heeft de positieve werkzaamheid aangetoond. Zie deze link.
Over het algemeen duurt de behandeling langer als de ziekte langer bestaat. Omdat iedereen anders is, en anders reageert is het niet mogelijk precies de duur van de behandeling te voorspellen.

Filosofie

In het lichaam van iedere mens komt ‘levens-energie’ voor, die door de Chinezen ‘Chi’ wordt genoemd. Deze Chi stroomt door het hele lichaam, maar is het bereikbaarste via kanalen die men meridianen noemt. Er zijn 12 hoofdmeridianen, die ieder voor zich een unieke relatie hebben met een  intern orgaan. Daar heten ze dan naar, bv Blaas-meridiaan. Op deze, al eeuwen geleden beschreven, meridianen liggen acupunctuurpunten. Het in de TCG gebruikte meridiaanstelsel staat los van het zenuwstelsel of bloedvatenstelsel.

Storing in de energiestroom

De Chinese filosofie waarop de acupunctuur gebaseerd is, gaat uit van de totale mens en niet van de mens als combinatie van losse onderdelen. Ook lichaam en geest worden als een eenheid beschouwd. Gezondheid is een evenwichtige verdeling van energie door alle delen van het lichaam. Dan vloeit de energie harmonisch in het lichaam door de meridianen.

TCG-Diagnose stellen

Omdat je als mens in zijn totaliteit wordt behandeld, is het essentieel de acupuncturist over alle klachten te vertellen, ook al lijken ze nog zo onbelangrijk. Als hulpmiddel gebruik ik daarvoor een vragenlijst: Het gezondheidsprofiel. Die toont al vaak een verband tussen de klachten, zowel lichamelijk als mentaal-emotioneel, ook al lijken ze eerst weinig met elkaar te maken te hebben.

Na een vraaggesprek en het bespreken van vragenlijst wordt de tong bekeken en de pols gevoeld om nog meer specifieke informatie over de gezondheid en de energetische balans te verzamelen. Aanvullende diagnosemethoden zijn onder meer observatie van de kleur van de patiënt, van de gelaatstrekken, littekens en lichamelijke bijzonderheden.

Deze gegevens resulteren in een TCG-diagnose die de behandelstrategie en vervolgens de acupunctuurformule bepaalt. Deze bevat acupunctuurpunten, die met hun specifieke effect en hun onderlinge samenhang het zelfhelend mechanisme van de mens in werking zetten.

De behandeling met naaldjes of moxa

Na de diagnose wordt de patiënt vaak met acupunctuur behandeld. Dit gebeurt door het inbrengen van hele dunne steriele wegwerpnaaldjes in acupunctuurpunten.

De naaldjes

De naaldjes zijn massief, er kan geen vloeistof doorheen. Daarom zijn ze flexibel, als dunne spelden. Dry needling is een term die uit het oude China komt (medio 1800). In de volksmond werd acupunctuur toen ‘dry needling’ genoemd om onderscheid te maken met een injectienaald waar vloeistof doorheen gaat.
Bij de huidige, Westerse dry needling worden trigger points aangeprikt die in de Chinese geneeskunde Ashi Points genoemd worden (‘Ah, daar zit de pijn’ betekent het letterlijk). Deze pijnpunt techniek behoort tot de oude acupunctuurtechnieken maar is vrij agressief. Daarnaast  zijn er gelukkig veel mildere technieken om zulke trigger points aan te prikken.
Acupunctuurpunten zijn beschreven punten die op de 12 energiebanen liggen, die net onder de huid stromen. De voornaamst punten liggen op de armen en de benen, maar ook op buik en borst kunnen naalden gezet worden. Naast naalden kan er ook Moxa gebruikt worden, dit is een soort sigaar met  bijvoetkruid (Artemesia) die aangestoken smeulend boven het acupunctuurpunt wordt gehouden om zo het punt te verwarmen.

Neem contact met me op

of bel op het telefonisch spreekuur: Maandag en dinsdag van 8.30-9.00 06-43979341

1 + 7 =

M: 06 43979341

info@praktijkrodenrijs.nl
Telefonisch spreekuur: maandag en dinsdag 8.30-9.00 

Adres Praktijk Rodenrijs

Maak kennis met de koppentest

♥ Hier bieden we je een introductie met digitaal verslag van de Koppentest aan. Ga naar de Koppentest 

Links voor informatie en bestellen helemaal onderaan deze pagina

De praktijk is verhuisd naar DEN HAAG!

Praktijk Rodenrijs
Johan Watelerpad 45
2553 TT Den Haag
T. 06-43979341

Telefonisch spreekuur:
info@praktijkrodenrijs.nl

BTW-id: NL001192536B08
BIG nr.: 79034288404
KvK 27359082
AGB 90021453

ma en di van 8.30–9.00 uur.

Lid NVA en VIV
aangesloten bij de
Stichting Zorggeschil