Alles is energie…
Dataregister Praktijk Rodenrijs

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ben je verplicht om een dataregister op te stellen. Hierin moet je duidelijk maken welke persoonsgegevens je precies bewaart, waar je deze opslaat en met welk verwerkingsdoel je dat doet. Ook dien je vast te leggen welke personen je toegang geeft tot deze data.

Bij ons in de praktijk is het zo geregeld dat alle persoonsgegevens en de complementaire en medische dossiers opgeslagen worden in het daarvoor speciaal ontwikkelde en beveilige Medikad.
Medikad kan via medewerkers van MadeWare wel online hulp verlenen bij storingen maar alleen in aanwezigheid en met toestemming van de behandelaar. De verschillende behandelaars hebben ieder een eigen Medikad aangeschaft zodat de gegevens alleen door de eigenaar/behandelaar ingezien kunnen worden.
We gebruiken een profesioneel anti-virusprogramma.
De papieren uitdraai van de vragenlijsten worden eerst met u besproken en dan volgens voorschrift veilig 15 jaar bewaard.

We gebruiken up-to-date software en Medikad zorgt voor gegevensversleuteling, de encryptie. De toestemming voor het verwerken van data is door u als cliënt verleend als u met de behandelaar samen de patiëntenkaart invult. Daar wordt ook met een vinkje opgeslagen dat we dit besproken hebben. Daar slaan we de gegevens ook digitaal op in dit specifieke daarvoor ontwikkelde softwareprogramma Medikad. De scope van dit programma is gebruikers functionaliteit en dossiervoering van de dagelijkse praktijk met optimale ondersteuning tijdens het zorginhoudelijke proces en standaardisatie, overdracht & bijbehorende techniek. Zo bewaakt het de zorginhoudelijke en financiële gegevens. Met als doel: uitwisseling tussen systemen, hergebruik gegevens en reductie van administratieve lasten.
Daarnaast garandeert Medikad de informatiebeveiliging, continuïteit, wet-regelgeving met als scope: SLA IT dienstverlening, beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid & logging met daardoor een continuïteit in de praktijkvoering waar voldaan wordt aan wet & regelgeving.

Praktijk Rodenrijs deelt uw gegevens niet met andere partijen. De enige uitzondering ziet op het delen met andere medici, als huisartsen, specialisten, e.d.. Dit gebeurt altijd in overleg met u. Uw gegevens worden niet ter beschikking gesteld, verkocht of op welke wijze dan ook commercieel met derden gedeeld.

Eenmalig ontvangen alle patiënten deze nieuwsbrief om u te wijzen op uw recht om uw gegevens te verwijderen, te wijzigen of in te zien. Dit kan door een mail sturen naar info@praktijkrodenrijs.nl. Een verzoek om gegevens aan te passen/te verwijderen is binnen vier weken afgehandeld. Mocht de aanpassing of verwijdering om wettelijke regels niet kunnen, dan wordt dit binnen vier weken gemotiveerd aangegeven.

Uw arts is ook verplicht om medische dossiers van patiënten vijftien jaar te bewaren. Wij doen dat ook. Medische dossiers van overleden patiënten bewaren we nog vijftien jaar na de laatste wijziging in het dossier. Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de wettelijke bewaartermijn vijftien jaar ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’.
Deze toevoeging slaat op de situatie dat een arts alleen in staat is om goede zorg te (blijven) bieden als de gegevens langer bewaard blijven, zoals bij chronische aandoeningen.

Hopelijk heb ik u met deze uitleg meer transparantie en vertrouwen kunnen geven over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Dr. Ineke van den Berg