Alles is energie…
Osteopathie

Wat is osteopathie?
Osteopathie is een manuele geneeskunde, dus de osteopaat onderzoekt het lichaam en behandelt manueel: met zijn handen. Als na diepgaand anatomisch onderzoek eenmaal vastgesteld is welke structuur verantwoordelijk is voor de klachten gaat de osteopaat op zoek naar de mogelijke oorzaak van de klachten, bv een ongeval, een scheefstand, of orgaanlijden. Er wordt dus niet slechts symptomatisch behandelt, maar de osteopaat vraagt zich af waarom dit gewricht of deze spier in de problemen is gekomen. Hij onderzoekt daarbij de beweeglijkheid van het hele lichaam, omdat het lichaam juist als een eenheid functioneert, als spiegel van de gezondheid. Een osteopaat kijkt echter niet alleen naar de beweeglijkheid van de gewrichten. Ook bloedvaten, zenuwen en organen moeten kunnen bewegen. Een goede aanvoer van zuurstofrijk bloed en voedingsstoffen is belangrijk voor een gezond en sterk weefsel, en ook de afvoer van het zuurstofarme bloed en afvalstoffen mag niet belemmerd zijn. De toegepaste wetenschap dat ook organen zich moeten kunnen bewegen in een lichaam maakt de osteopathie uniek”, zegt Wietske Boswijk. “Via het zenuwstelsel communiceren de organen met ons ruggenmerg. Zo kan een overprikkeling van de organen via het zenuwstelsel verantwoordelijk zijn voor spierspanningen of blokkades in de nek of rug, maar ook andersom.”


Behandeling
Na het onderzoek gaat de osteopaat over tot de behandeling, altijd rekening houdend met de belastbaarheid van de patiënt. Met zachte of stevige handgrepen wordt bewegingswinst geboekt . Zo ontstaat meer bewegingsruimte voor het orgaan, gewricht, bloedvat, of zenuw zodat de door de pijn of spierkramp opgehoopte afvalstoffen afgevoerd en voedingsstoffen weer aangevoerd kunnen worden.. Na drie à vier behandelingen moeten er resultaten merkbaar zijn, zo niet, wordt een andere passende oplossing gezocht.

Osteopaten zijn teamplayers; door het uitgebreide onderzoek kan de osteopaat zo nodig doorverwijzen naar andere disciplines; er wordt dus niet zinloos doorbehandeld.

Juist voor complexe klachten, zoals chronische rug- of nekpijn, hoofdpijn, (uitstralende) pijn in arm of been, whiplash, slechte darmwerking en buikpijn, kan men terecht bij een osteopaat. Maar ook baby’s of kinderen met slaapproblemen, opvallende voorkeurshouding, reflux of darmproblemen maar ook dyslexie, concentratieproblemen, kunnen bij de osteopaat Wietske Boswijk terecht.